Thursday, 3 January 2013

Hana Gold Galeri Kota Bharu


- Menyediakan perkhidmatan jual beli emas.
- Tukaran emas lama kepada emas baru.
- Membeli emas lama dengan kadar harga yang tinggi.
- Mengadakan Seminar Emas Warisan Anda pada setiap bulan di Hana Gold Galeri Kota Bharu.

Untuk maklumat lanjut, sila layari mini website kami di sini.

Powered by:
Xpresszoom - http://www.xpresszoom.com 

"connecting businesses to the people"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...