Sunday, 23 December 2012

Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan (PEKAYATIM)


- Pengambilan anak-anak yatim lelaki yang berumur 9-12 tahun.
- Khusus dalam pengajian Tahfiz Al-Quran.
- Pelbagai aktiviti diadakan untuk pembentukan sahsiah.
- Peluang pengajian ke peringkat tertinggi melalui PEKAYATIM ini.

Untuk maklumat lanjut, sila layari mini website kami di sini.

Powered by:
Xpresszoom - http://www.xpresszoom.com 

"connecting businesses to the people"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...