Wednesday, 22 August 2012

Tadika Kuntum Jaya


Tadika Kuntum Jaya ditubuhkan awal Januari 2012 dan diasaskan oleh Puan Noraini.Tadika Kuntum Jaya mempunyai 2 orang tenaga pengajar dan 1 orang Guru Besar.Tadika Kuntum Jaya membuka pendaftaran kepada kanak-kanak yang berumur diantara 4 tahun hingga 6 tahun.Tadika Kuntum Jaya juga menyediakan perkhidmatan Transit kepada kanak-kanak yang berumur diantara 7 tahun hingga 9 tahun,juga disediakan perkhidmatan daycare,kelas cepat membaca bagi subjek Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia dan juga Matematik.Tadika Kuntum Jaya berdaftar dibawah Jabatan Pelajaran Negeri.Suasana kelas pembalajaran setiap kelas mempunyai 10 - 15 orang murid.

For more information and images, please visit or mini site here.

Powered by:
Xpresszoom - http://www.xpresszoom.com 
"connecting businesses to the people"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...