Sunday, 22 April 2012

Mrr Consultants & Training CentreMRR Consultants & Training Centre (MRRCTC) merupakan syarikat perundingan dan latihan
berteraskan pembelajaran ke arah membina kerjaya yang cemerlang.


Mrr Consultants terletak di Tingkat 2, Lot 434, Seksyen 12,
Jalan Mahmood
15200, Kota Bharu, Kelantan.Diterajui oleh Dr Mohamad Redzuan Razali pemegang Ijazah Kedoktoran (DBA) daripada European-American University (EAU), United Kingdom.PERUTUSAN PENGARAH

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh,

Saya amat bersyukur ke hadhrat Ilahikerana dengan limpahNya diberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untukbertemu walaupun tidak secara bersemuka. Saya berdoa semoga dengan keizinanNyajua kita dapat saling bantu-membantu dan tolong-menolong dalam perkara-perkarakebaikan, insya Allah.

Sebagai pengasas MRR Consultants& Training Centre, saya amat berharap kehadiran kami sebagai institusiberorientasikan kecemerlangan dan kepimpinan (excellence & leadership) dapat membuka jalan ke arah masadepan yang cemerlang kepada semua peringkat. Iltizam kami adalah untuk melahirkan insan dan golongan pelajar, beliadan usahawan yang berkualiti dan professional juga mampu bersaing di peringkatyang lebih tinggi dalam setiap bidang yang mereka ceburi.

Kerjaya yang cemerlang dan perniagaanyang kukuh merupakan asas penting dalam membentuk masa depan yang lebihterjamin. Menyedari dunia persaingan sekarang ini adalah amat sengit terutama dalammerebut peluang pekerjaan (kerjaya) dan juga dalam dunia perniagaan, persediaanyang lengkap dan rapi mesti ada pada mereka untuk memastikan segala impian danhasrat juga matlamat (vision) dapatdicapai dengan jayanya.

MRR Consultants & Training Centremengambil inisiatif ini untuk menawarkan kursus-kursus kerjaya dan keusahawananbagi memantapkan persediaan kepada pelajar terutama lepasan SPM/STPM, graduan, beliadan usahawan dengan menerapkan nilai-nilai kepimpinan dan jati diri sertanilai-nilai keusahawanan mapan (competent)yang akan membentuk dan mencorak golongan yang berketerampilan, berdedikasidan berdaya saing (competitive) diperingkat yang lebih tinggi.

Kami amat yakin dengan modul-modulyang disusun khas berdasarkan kajian dan keutamaan pasaran dalam bidang kerjayadan juga dunia perniagaan akan dapat melahirkan golongan-golongan yang professional,berwibawa dan berpotensi sebagai persediaan dan kelengkapan untuk merekamengharungi dan menempuhi setiap persaingan sebenar dalam dunia hari ini.

Pengurus :- Tn Hj Che Rahin Bin Hj Mat Daud


Receptionist


MRRCTC telah mengorak langkah untuk memenuhi visi dan misi penubuhannya iaitu untuk diiktiraf sebagai platform pembangunan kepimpinan dan perlaksanaan bagi mencapai hasil yang positif di peringkat antarabangsa serta membantu “ahli” atau pelajar mengenal pasti, memajukan dan memperluaskan potensi kepimpinan mereka dan peluang yang sedia ada di dalam memikul tanggungjawab di sesebuah komuniti.Bilik Kuliah Yang Selesa dan Lengkap

Antara Kursus Yang Ditawarkan :-

KURSUS KESETIAUSAHAAN

-Yuran Pendaftaran : RM 150.00
-Yuran Kursus : RM480.00 Sebulan
-Kursus selama 3 Bulan
-Bilik Kuliah Selesa dan Berhawa Dingin
-Lokasi Pendaftaran yg Mudah Di hubungi
-Tenaga Pengajar Berpengalaman dan Berwibawa
-Sijil Di keluarkan Oleh Mrr Consultants

KURSUS PENGURUSAN PEJABAT

-Yuran Pendaftaran : RM 160.00
-Yuran Kursus : RM460.00 Sebulan
-Kursus selama 3 Bulan
-Bilik Kuliah Selesa dan Berhawa Dingin
-Lokasi Pendaftaran yg Mudah Di hubungi
-Tenaga Pengajar Berpengalaman dan Berwibawa
-Penganugerahan Sijil Perkeranian sebagai
perakuan dan laluan kerjaya.KURSUS PERAKAUNAN


-Yuran Pendaftaran : RM 120.00
-Yuran Kursus : RM470.00 Sebulan
-Kursus selama 3 Bulan
-Bilik Kuliah Selesa dan Berhawa Dingin
-Lokasi Pendaftaran yg Mudah Di hubungi
-Tenaga Pengajar Berpengalaman dan
Berwibawa
-Penganugerahan Sijil Perakaunan sebagai
perakuan dan laluan kerjaya.KURSUS PERBANKAN

-Yuran Pendaftaran : RM 100.00
-Yuran Kursus : RM450.00 Sebulan
-Kursus selama 3 Bulan
-Bilik Kuliah Selesa dan Berhawa Dingin
-Lokasi Pendaftaran yg Mudah Di hubungi
-Tenaga Pengajar Berpengalaman dan Berwibawa
-Sijil dikeluarkan Oleh Mrr Consultants.KURSUS PERSEDIAAN

-Yuran Pendaftaran : RM 50.00
-Yuran Kursus : RM220.00 Sebulan
-Kursus selama 2 minggu
-Bilik Kuliah Selesa dan Berhawa Dingin
-Lokasi Pendaftaran yg Mudah Di hubungi
-Tenaga Pengajar Berpengalaman dan Berwibawa
-Penganugerahan sijil Penyertaan yang
dikeluarkan oleh MRR Consultants.
Pelbagai Seminar Yang telah di anjurkan Oleh MRR CONSULTANTS & TRAINING CENTRE (MRRCTC). Antaranya ialah :-

Seminar Pelajar & Kerjaya bersama Angkasawan Negara Datuk Dr. Sheikh Muszaphar ShukorSeminar Pelajar & Kerjaya bersama Angkasawan Negara Mejar Dr. Faiz KhaleedFor more information and images, please visit or mini site here.

Powered by:
Xpresszoom - http://www.xpresszoom.com 
"connecting businesses to the people"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...